Hoe zijn de woningen ingedeeld?

Elk woning heeft een basisindeling, beganegrond woonkamer/keuken, entree en berging, verdiepingen, badkamer, apart toilet, en techniekruimte/ berging met plek voor wasmachine. De indelingen zijn exibel en optioneel in samenspraak met de klant aan te passen Elk woning heeft een eigen lpin, en voldoende parkeermogelijkheid op eigen terrein. Het is zoals aangegeven mogelijk om de indeling naar uw wensen aan te passen. In een persoonlijk gesprek met de aannemer kunt u uw wensen kenbaar maken. De aannemer kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Veilig wonen

Een veilige woning in een veilige woonomgeving, wie wil dat niet? De regelgeving, lees het Bouwbesluit, eist dat het hang‐ en sluitwerk voldoet aan “inbraakwerendheidsklasse 2”. Uw woning zal dus aan deze eis voldoen.

Algemene bepalingen aankoop

Als u besluit tot aankoop wordt er een koop‐ en aannemingsovereenkomst getekend. Al het eventuele meer‐ en minderwerk wordt daarna schriftelijk vastgelegd.

Kosten woning

In de prijzen v.o.n. (vrij op naam) zijn inbegrepen:

• Grondkosten;
• Akte kosten overdracht en splitsing;
• Kadastraal recht;

• Legeskosten;
• Honorarium ontwerp en tekenwerk;
• Honorarium constructietekeningen en berekeningen; • Honorarium externe adviseurs;
• Ontwikkel- en begeleidingskosten;
• Bouwkosten;
• Aansluitkosten nutsbedrijven;
• Levering met garantie certificaat van desbetreffende garantie instituut;

Voor de prijzen zal de geldende prijslijst worden gehanteerd.

Oplevering

Bij oplevering van uw woning zullen beide partijen aanwezig zijn voor de eindcontrole.
Eventuele gebreken of tekortkomingen worden vastgelegd. Deze zullen nadien door de aannemer worden verholpen. De opleveringsdatum wordt de koper uiterlijk veertien dagen voor de opleverdatum schriftelijk kenbaar gemaakt, een en ander conform de Bouwgarant reglementen. Alle eerder door de koper ingewonnen informatie betreft dan ook prognoses waaraan de koper geen enkel recht kan ontlenen.

Wijzigingen

Tijdens de bouwfase blijven eventuele wijzigingen naar aanleiding van overheidseisen, nutsbedrijven, overheids- instellingen, constructeur en dergelijke voorbehouden. Tevens kunnen kleine maatafwijkingen tijdens de bouw optreden.

Team2 voert onafhankelijk toezicht op de bouw en is bevoegd wijzigingen aan te brengen en afwijkingen toe te staan die naar haar oordeel de kwaliteit van de woning niet aantasten. Het plan dient te worden getoetst aan de stedenbouwkundige Randvoorwaarden (SRV‐toets) van gemeente Almere. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat er zaken aangepast moeten worden zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het gebouw.

Meer‐ en minderwerk

Door de koper/verkrijger kunnen ook aanpassingen op het standaard plan worden aangebracht. Voor het opdragen van wijzigingen ten opzichte van standaard is een schriftelijk door koper en aannemer getekende opdracht vereist, met de daarbij opgegeven prijs waarvoor een en ander dient te worden uitgevoerd. Het casco opleveren van een woning is uitgesloten in verband met het vervallen van garanties.

Betalingen

In de aannemingsovereenkomst zijn de betalingstermijnen vastgelegd. Deze zijn overeenkomstig de bepalingen van Bouwgarant.

Hoogteligging van de woningen

Het peil waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de vloer van de begane grond laag; dit peil ligt ongeveer 30 cm boven de kruin van de weg. De exacte maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw‐ en woningtoezicht van de gemeente Almere.

Aan de hand van resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek is een fundering op betonpalen toegepast. Een en ander conform het advies van de constructeur en/of in overleg met bouw‐ en woningtoezicht.

Terreininventaris

De terreininrichting dient door de opdrachtgever zelf te worden geregeld, optioneel is het mogelijk de gewenste werkzaamheden door de aannemer te laten uitvoeren.

Vloeren

De vloeren zijn als volgt samengesteld:
• De begane grondvloer is een geïsoleerde betonvloer;
• De verdiepingsvloeren en dakvloeren worden uitgevoerd in een systeem betonvloer met een geluidsisolatie welke voldoet aan het Bouwbesluit.

Gevels

Materiaalomschrijving van de gevels:

            • De dragende muren worden uitgevoerd in kalkzandsteen o.g.;
            • De buitenwanden hebben een isolatiewaarde conform de EPC (energieprestatie) berekening. De buitengevel wordt grotendeels uitgevoerd in baksteen, kleur als weergegeven op de impressie, met een geluidsisolatie welke voldoet aan het Bouwbesluit.
            • Onder de buitenkozijnen op de beganegrond, welke tot peil lopen, worden geïsoleerde kantplanken aangebracht;
            • Onder de buitenkozijnen op de verdiepingen worden metalen waterslagen op een nader te bepalen kleur aangebracht.

Daken

Materiaalomschrijving van het dak van het complex:
• Isolatie conform EPC (energieprestatie) berekening;
• Bitumineuze of kunststof dakbedekking, 10 jaar garantie;
• De dakranden worden afgewerkt met een aluminium daktrim.

Wanden en muren

Materiaalomschrijving van de binnenwanden:
• Woningscheidende wanden: kalkzandsteen o.g.;

• Dragende binnenwanden: kalkzandsteen o.g.;

• Lichte scheidingswanden: gasbeton o.g.;

• Leidingkokers: gasbeton.

Ventilatievoorziening

Het appartement wordt conform het Bouwbesluit geventileerd.

Buitenkozijnen, ramen en deuren van de appartementen
De buitenkozijnen worden uitgevoerd als kunststof kozijnen in een kleur als op de impressie weergegeven, voorzien van degelijk hang‐ en sluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk.

Binnenkozijnen en deuren

De binnenkozijnen worden uitgevoerd in stalen montagekozijnen met bovenlichten voorzien van fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren in de standaard kleur.

Hang‐ en sluitwerk

De deurkrukken van de appartementen zijn voorzien van rozetten/schilden. Het hang‐ en sluitwerk van de buitenkozijnen voldoen aan “inbraakwerendheidsklasse 2”conform Bouwbesluit.

Vensterbanken

Ter plaatse van de gemetselde borstweringen worden vensterbanken van kunststeencomposiet conform monster aangebracht.

Kunststeen

Ter plaatse van het deurkozijn in de badkamer en toilet worden kunststenen dorpels aangebracht.

Keuken

Er wordt standaard geen keuken geleverd. Optioneel is het natuurlijk mogelijk de keuken naar uw specifieke wens te leveren en te plaatsen. Wel worden er basis afgedopte leidingen aangebracht ten behoeve van water, electra en dergelijke. Een keuken gekocht via de aannemer zal voor oplevering worden geplaatst. Een keuken elders gekocht kan niet tijdens de bouw worden geplaatst en dient derhalve na de oplevering door de koper te worden aangebracht. Indien u besluit om een keuken te kopen, dient u met het volgende rekening te houden: keukenmeubels, aanrechtblad, keukenkraan, inbouwapparatuur, tegel‐ of wandafwerking, montage en aansluitingskosten, kosten van wijzigingen, in‐ en aanvullingen op de basisinstallatie.

Meterkast

In elke woning wordt ten behoeve van het privégebruik van energie een meterkast aangebracht die voldoet aan de eisen van NUON en overige nutsbedrijven.

Sanitair

Het sanitair is keramisch van het merk Sphinx of gelijkwaardig en in de kleur wit.

Badkamer
• De betegelde douchehoek is voorzien van een ver- chroomde douchemengkraan met handdouche, chroomkleurige doucheslangen glijstang;

• Geleverd worden een wastafel voorzien van een ver- chroomde kraan. Tevens wordt er een afvoer met plugbekersifon aangebracht.

Boven de wastafel wordt een planchet met een spiegel aangebracht;
• Het toilet wordt uitgevoerd met een vrijhangend reservoir met zitting en deksel in de kleur wit. In de berging wordt een wasautomaataansluiting aangebracht met bijbehorende afvoer.

Installaties

Verwarmingsinstallatie
De aanleg‐ en aansluitkosten van de installatie zijn in de koopsom inbegrepen.

De installatie wordt zodanig berekend dat rekeninghoudend met de buitentemperatuur en windsnelheid welke ter plaatse normatief is en bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken ‐ de volgende temperaturen gehaald kunnen worden:

Woonkamer / keuken 21 °C
Slaapkamer 21 °C
Badkamer 22 °C
Gang 15 °C
De algemene ruimten en bergingen worden niet verwarmd.

Water

De aanleg‐ en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water zijn in de koopsom inbegrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast, naar de volgende tappunten:

            • Toilet;
            • Keuken, afgedopt;
            • Douchemengkraan in de badkamer;
            • Wastafel in de badkamer;
            • Wasmachine-aansluiting;De warmwaterleiding wordt aangelegd naar de volgende tappunten:

             – Keuken, afgedopt;

             – Douchemengkraan in de badkamer;

             – Wastafel in de badkamer;

Elektra

De aanleg‐ en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektra zijn in de koop- som inbegrepen. De elektrische installatie wordt aangelegd volgens voorschrift met als leidraad NEN 1010.

De algemene wandcontactdozen in de woning worden geplaatst op circa 30 cm hoogte. De schakelaars worden op circa 105 cm boven de vloer geplaatst.

Telecommunicatie

Een loze leiding voor tv en telefoon wordt aangebracht vanaf de meterkast naar de woonkamer en hoofdslaap kamer. Het aansluiten en bedraden van de tv en telefoon dient door de koper bij de desbetreffende nutsbedrijven te worden aangevraagd.

Vloer, wand plafondafwerking

Met uitzondering van de betegelde ruimten en de meterkasten worden de vloeren in de woningen voorzien van een cementdekvloer. De betonplafonds worden met uitzondering van meterkasten voorzien van spuitwerk. De wanden worden behangklaar opgeleverd.

Beglazing

In de buitenkozijnen van de woningen wordt hoogrendementsglas HR++ volgens voorschriften toegepast.
Daar waar volgens de NEN 3569 noodzakelijk is, zal veiligheidsglas worden toegepast.

Afwerkstaat woningen

Woonkamer
Vloer: cementdekvloer.
Wanden: gereed voor behang incl. vloerplinten.
Plafond: spuitwerk.
Diversen: 2 x lichtpunten, 3 x dubbele wandcontactdozen, 1 loze telefoonleiding, 1 loze tv leiding en 1 thermostaat, 1 x rookmelder, 1 x aansluitpunt terras‐ en/of buiten- verlichting + schakelaar.

Keuken

Vloer: cementdekvloer.
Wanden: gereed voor tegelwerk of iets dergelijks.
Plafond: spuitwerk
Diversen: 1 x lichtpunt, 2 dubbele wandcontactdozen,
3 x enkele wandcontactdozen, 1 x afgedopte leiding water, 1 x mv schakelaar.

Badkamer

Vloer: vloertegels.;Wanden: wandtegels tot circa 1500 mm, douche hoek tot aan plafond.
Diversen: 2 lichtpunten, 1 enkele wandcontactdoos nabij wastafel, 1 douche glijstang, mengkraan.

Binnenberging

Vloer: cementdekvloer.
Wanden: gereed voor behang incl. vloerplinten. Plafond: spuitwerk.
Diversen: 1 x lichtpunten + schakelaar, 2 dubbele wandcontactdozen . Wasmachineaansluiting (elektra aansluitpunt + afvoer).

Slaapkamer(s)

Vloer: cementdekvloer .
Wanden: gereed voor behang incl. vloerplinten. Plafond: spuitwerk.
Diversen: 1 lichtpunt, 2 dubbele wandcontactdozen.

Principe kleurenschema

Metselwerkbaksteen:als impressie.
Voegwerk verdiepte voeg: passend bij de gevelsteen. Kozijnen ramen en deuren: als impressie.
Isolatieglas: blank.
Vloertegels gebakken: tegel conform keuze monsters. Wandtegels gebakken: tegelconform keuze monsters

Bouwgarantie regeling

Almeers Glorie BV werkt alleen met aannemers die zijn aangesloten bij een garantieinstituut. Bouwbedrijven die zijn aangesloten bij een garantieinstituut worden periodiek getest.

De garantieregelingen kennen een uitgebreide klachtenafhandelingsregeling en heeft een geschillencommissie die samen met Eigen Huis en de Consumentenbond is opgericht.

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht vindt plaats door middel van een levering bij de notaris. Deze vindt plaats nadat eventuele ontbindende voorwaarden die vermeld zijn in de koop‐/ aannemingsovereenkomst uitgewerkt zijn, en u overeen- stemming heeft met uw hypotheekverstrekker.

Voor de datum van levering ontvangt u van de notaris de (concept)nota van afrekening, waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag staat vermeld.
Vermeld kunnen / zullen staan:

– Grondkosten;
– Vervallen termijnen;
– Rente;
– Notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte;
– Financieringskosten;
Op de desbetreffende datum worden over het algemeen de eigendomsakte en hypotheekakte getekend

De verzekeringen op een rij:
Inboedelverzekering:
• De eigenaar dient zelf voor een inboedelverzekering zorg te dragen;
• Eventuele schade, welke eigenaar lijdt ten gevolge van
• brand of dergelijke, blijft eveneens voor zijn rekening.

Opstalverzekering:
Een opstalverzekering:
• Uitgebreide brandverzekering opstal;
• Aansprakelijkheidsverzekering;
De kosten van deze verzekering worden één maal per jaar in rekening gebracht.

Aansprakelijkheidsverzekering: deze verzekering dekt de schade aan derden toegebracht door een onrechtmatige daad of een onrechtmatig nalaten van de zijde van de eigenaren. Deze verzekering vervangt dus geenszins de normaliter af te sluiten eigen W.A. verzekering.

De kleine lettertjes groot geschreven

Omdat bij het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt verkoper zich het recht voor op of aan de opstallen de naar haar oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen.

Alle informatie in de brochure en deze technische omschrijving wordt u gegeven onder voorbehoud goedkeuring bouw‐ en woningtoezicht alsmede van de nutsbedrijven. Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper. De overzichten en plattegronden geven een impressie. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden.

Artist impression
De opgenomen perspectieftekeningen geven een artist impression weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Ook niet qua kleurstelling en beplanting, inrichting en dergelijke.